Category: Training KPI for Employee Performance Management

Key Performance Indicator (KPI)

Key Performance Indicator (KPI) Tanggal 7-8 Oktober 2021 (Kamis-Jumat) 14-15 Oktober 2021 (Kamis-Jumat) 28-29 Oktober 2021 (Kamis-Jumat) 11-12 November 2021 (Kamis-Jumat) 18-19 November 2021 (Kamis-Jumat) 25-26 November 2021
Read More