World Class Training Needs Analysis (JAKARTA) Jadwal: Kamis-Jumat 05-06 Januari 2023 Kamis-Jumat 02-03 Februari 2023 Kamis-Jumat 02-03 Maret 2023 Selasa-Rabu 04-05 April 2023 Kamis-Jumat 11-12 Mei 2023 Selasa-Rabu