Creative & Innovative Thinking Skills DATE: Selasa-Rabu, 17-18 Januari 2023 Selasa-Rabu, 14-15 Februari 2023 Selasa-Rabu,, 14-15 Maret 2023 Kamis-Jumat, 13-14 April 2023 Kamis-Jumat, 11-12 Mei 2023 Kamis-Jumat, 15-16