Effective Corporate Social Responsibility (CSR) JAKARTA Tanggal 7-8 Oktober 2021 (Kamis-Jumat) 14-15 Oktober 2021 (Kamis-Jumat) 28-29 Oktober 2021 (Kamis-Jumat) 11-12 November 2021 (Kamis-Jumat) 18-19 November 2021 (Kamis-Jumat) 25-26